Osnovne informacije o konferenciji

U Širokom Brijegu  19. i 20. listopada 2023. godine,  uz sudjelovanje tri organizatora i šest suorganizatora,  održati će se 
3. MEĐUNARODNA ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA DIGITALIZACIJA, ARHIVIRANJE, OČUVANJE I PROMOCIJA NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE
 ili skraćeno 3MZSK-DAOPNKB-2023.

Konferencija se temelji na preporukama Konvencije o očuvanju nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a iz 2003. godine. Na Konferenciji predstavljaju se živa kulturna baština, elementi nematerijalne kulturne baštine, baštinici, događanja na kojima baštinici predstavljaju elemente, istraživanja i aktivnosti na očuvanju kao i okružja u kojima se elementi prakticiraju.  


Konferencija se organizira i kao dio aktivnosti UNESCO-a u 2023. godini na obilježavanju dvadesetogodišnjice donošenja Konvencije o očuvanju nematerijalne kulturne baštine.


Arhiviranje i obrada prikupljenih podataka, primjena različitih softverskih i hardverskih digitalnih tehnologija, implementacija različitih metodologija rada uz unaprjeđenje sigurnosti i pouzdanosti računalnih sustava, primjena pozitivnih praksi i iskustava povećavaju vidljivost i dostupnost nematerijalne kulturne baštine i olakšavaju njezino prenošenje na mlade naraštaje.

Konferencija na jednom mjestu okuplja:
* baštinike različitih elemenata nematerijalne kulturne baštine
* znanstvenike i stručnjake za različita područja vezana za očuvanje i
       povećanje vidljivosti i dostupnosti elemenata i digitalne tehnologije 
* organizatore događanja na kojima se prakticiraju elementi nematerijalne kulturne baštine
* stručnjake za primjenu preporuka  UNESCO-ve Konvencije iz 2003. godine i primjera dobre prakse 
* predstavnike raznih razina uprave od općinskih i gradskih pa do državnih i međunarodnih razina.

Cilj je organizatora Konferencije razmjena iskustava, novih spoznaja i sveobuhvatna pristupa tematici nematerijalne kulturne baštine kako bi se njezini pojedini dijelovi cjelovitije opisali, povećala vidljivost zainteresiranoj javnosti i pobudio dodatni interesa mladih naraštaja za svoje naslijeđe. Baštinici se stavljaju u središte jer su oni živi nositelji kulturnoga nematerijalnog blaga i, zahvaljujući njima, elementi nematerijalne kulturne baštine žive u lokalnim zajednicama kao pozitivni zagovornici i promotori stvaralaštva u mjestima iz kojih dolaze.

Kao elementi nematerijalne kulturne baštine obrađuju se tradicijski plesovi, tradicijska pjevanja, umijeće sviranja na tradicijskim glazbalima, stari običaji i prakse, stari zanati i vještine, tradicijski sportovi, tradicijske dječje igre, stare priče i legende, jezik, tradicijski načini spremanja jela i drugi slični pojavni oblici.

Teme konferencije:
* implementacija Konvencije o očuvanju nematerijalne kulturne baštine
* nematerijalna kulturna baština u suvremenom okruženju
* primjena digitalnih tehnologija u očuvanju nematerijalne kulturne baštine
* aktivnosti u lokalnim zajednicama na očuvanju nematerijalne kulturne baštine.

Izlaganja istraživača i baštinika bit će predstavljena u programskoj knjižici u sažetu obliku prije, a radovi u zborniku nakon Konferencije.

Izlagači i sudionici moći će prisustvovati konferenciji i posredstvom Interneta on-line.

Do sredine lipnja 2023. godine najavljeno je 35 izlaganja predavača iz osam država s tri kontinenta.