preuzmite detaljni program konferencije

Prvi dan konferencije organizira se uz podršku  Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke i Grada Široki Brijeg. 
Predstavit će se dio elemenata nematerijalne kulturne baštine (NKB), baštinika, događanja na kojima se NKB prakticira, primjera dobre prakse i aktivnosti na izradi registra NKB s područja ove županije i to grada Široki Brijeg, grada Ljubuški, općine Grude i općine Posušje. 
Posjete kulturno-povijesnim lokalitetima i terenski rad predviđene su za kraja dana uz podršku Grada Široki Brijeg.  

Pregled događanja prvog dana konferencije 19. listopada 2023. godine
8:00 - 9:00h Hotel Park
Registracija sudionika
9:00 - 9:20h Hotel Park - Dvorana 1
Pozdravni govori
9:20 - 10:30h Hotel Park - Dvorana 1
I. Panel 
Očuvanje nematerijalne kulturne baštine u lokalnim zajednicama na području Županije Zapadnohercegovačke
10:30 - 10:40h PAUZA
10:40 - 11:35h Hotel Park - Dvorana 1
Nastavak panela I.
12:00 - 14:00h  Likovna Akademija na Brijegu
II. Panel 
Okrugli stol čuvari baštine
"Očuvanje i promocija franjevačke materijalne i nematerijalne kulturno-povijesne baštine kroz razvoj i promociju Kulturne rute FRANCISCANA"
14:30 - 16:30h Selo Rasno
III. Panel 
Rad istraživača i znanstvenika na terenu -  
Posjeta znamenitostima u selu Rasno u Širokom Brijegu
Ručak na lokalitetu oko 15:30h.
17:30 - 18:30h Hotel Park - Dvorana 1
Promocija novih izdanja

Drugi dan konferencije predviđen je za izlaganja eksperata, znanstvenika, baštinika i predstavnika raznih institucija. 
Društvo za DTKB u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru i Institutom za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba kao organizatorima i Institutom za migracije ii narodnosti iz Zagreba kao suorganizatorom osigurava znanstveni aspekt konferencije. 
Udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkim društava u BiH i NS CIOFF-a BiH kao suorganizatori organiziraju sudjelovanje baštinika NKB iz svojih mreža. 
DARIAH BiH konzorcij i ICARUS Croatia kao suorganizatori sudjeluju u prezentiranju primjere dobre prakse i uspješnih projekata digitalizacije.

Pregled događanja drugog dana konferencije 20. listopada 2023. godine
8:00 - 9:00h   Hotel Park
 Registracija sudionika
9:00 - 9:20h  Hotel Park - Dvorana 1
 Predstavljanje organizatora i suorganizatora
9:20 - 10:30h  Hotel Park - Dvorana 1
 Plenarna izlaganja
10:30 - 10:45h  
10:45 - 12:00h  Hotel Park - Dvorana 1 10:45 - 12:00h  Hotel Park - Dvorana 2
IV. Panel 
Digitalizacija, arhiviranje i promocija građe o elementima nematerijalne kulturne baštine"
Panel V 
Aktivnosti baštinika, istraživača i znanstvenika na očuvanju elemenata nematerijalne kulturne baštine
12:00 - 12:20h PAUZA 12:00 - 12:20h PAUZA
12:20 - 13:20h   Hotel Park - Dvorana 1 12:20 - 13:20h   Hotel Park - Dvorana 2
 Nastavak Panela IV  Nastavak Panela V
13:35 - 14:10h  Hotel Park - Dvorana 1
 Panel VI.
Povezanost materijalne i nematerijalne kulturne baštine
14:10 - 15:00h  RUČAK
15:00 - 16:20h  Hotel Park - Dvorana 1
VII. Panel 
Uloga NVO (NGO) u primjeni Konvencije UNESCO-a o očuvanju nematerijalne kulturne baštine i suradnja na međunarodnoj razini
16:20 - 16:35h PAUZA
16:35 - 17:20h Hotel Park - Dvorana 1
nastavak panela VI
17:20 - 17:30h PAUZA
17:30 - 18:00h Hotel Park - Dvorana 1
Izrada završnih zaključaka i zatvaranje konferencije.

REGISTRACIJA sudionika će se odvijati u Hotelu Park u slijedećim terminima:

četvrtak, 19.10. od 08:00 - 9:00

petak, 20.10. od 08:00 - 9:00

Organizator zadržava pravo promjene programa.

Prvi dan konferencije, 19. listopada 2023., četvrtak

Hotel Park    - Dvorana 1                            

* I. Panel

               „Očuvanje nematerijalne kulturne baštine u lokalnim zajednicama na području Županije Zapadnohercegovačke

Nositelj aktivnosti na organizaciji panela je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke.

PANEL SE ODRŽAVA  I KAO DIO OBILJEŽAVANJA DANA EUROPSKOG NASLIJEĐA 2023.

 

9:00 – 11:35

Moderatori:

 

Maja Soldo; Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, BiH

 

Ivan Kraljević; Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, BiH

 

Toni Marić; UNESCO ANGO „Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine“, Široki Brijeg, BiH

 

9:00-9:15

Pozdravni govori.

9:15-9:20

Uvodna riječ moderatora.

9:20-9:30

Maja Soldo, doktorand; Zavod za zaštitu kulturno-povijesne baštine Županije Zapadnohercegovačke, BiH;

Pregled stanja s aspekta kulturno-povijesne baštine na području Županije Zapadnohercegovačke

9:30-9:40

mr. sc. Mirela Šečić Miličević; Federalno ministarstvo kulture i sporta, BiH;

Preliminarna otvorena lista nematerijalnog kulturnog naslijeđa/baštine Federacije Bosne i Hercegovine

9:40-9:50

Predstavnik Grada Ljubuškog; Grad Ljubuški, BiH;

Gospodarski potencijal Ljubuškog i ponuda sadržaja vezanih za kulturnu baštinu

9:50-10:00

Predstavnik Grada Širokog Brijega; Grad Široki Brijeg, BiH;

Gospodarski potencijal Grad Širokog Brijega i ponuda sadržaja vezanih za kulturnu baštinu

10:00-10:10

Predstavnik Općine Grude; Općina Grude, BiH;

Gospodarski potencijal Općine Grude i ponuda sadržaja vezanih za kulturnu baštinu

10:10-10:20

Predstavnik Općine Posušje; Općina Posušje, BiH;

Gospodarski potencijal Općine Posušje i ponuda sadržaja vezanih za kulturnu baštinu

10:20-10:30

Ivan Knez; Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, Hrvatska;

Projekti Grada Biograda na Moru

Gostujući izlagač – predstavljanje primjera dobre prakse iz regije

10:30- 10:40 - Pauza

10:40-10:48

Draženko Samardžić; Zavičajni muzej Biograd na Moru, Hrvatska;

Osnutak i djelovanje muzeja u Biogradu na Moru

Gostujući izlagač – predstavljanje primjera dobre prakse iz regije

10:48-10:56

Jure Miloš; Udruga za očuvanje kulturne baštine i istobiti Davorija Grude, BiH;

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH, BiH;

Božićno silo - prikazivanje, prenošenje i očuvanje netvarne baštine

10:56-11:04

Ivan Barać; Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Hercegovac, Široki Brijeg, BiH;

HKUD Hercegovac – rad i sekcije, izrada nošnji

11:04-11:12

Gabrijela Širić; Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Fra Petar Bakula, Posušje, BiH;

Dječja smotra folklora „Na Petrovu ognjištu“

11:12-11:20

Dragan Alilović; Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante Humac, Ljubuški, BiH;

Tradicijski plesovi na području Ljubuškog

11:20-11:28

Vlado Bošnjak; Hrvatsko kulturno-umjetničko  društvo Vrila Župa Mostarski Gradac, Široki Brijeg, BiH;

"Bilska misa" element nematerijalne kulturne baštine koji  kao običaj i pučka tradicija s povijesti  dugom više stotina godina

11:28-11:36

mr. sc. Toni Marić, UNESCO ANGO „Društvo za Digitalizaciju tradicijske kulturne baštine“,  Široki Brijeg, BiH;

Vedran Vidović, UNESCO ANGO „Udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u BiH“, Mostar, BiH;

Anka Raič; UNESCO ANGO „Društvo za Digitalizaciju tradicijske kulturne baštine“,  Široki Brijeg, BiH;

UNESCO ANGO „Udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u BiH“, Mostar, BiH;

Proces prepoznavanja, prezentacije i promocije elemenata nematerijalne kulturne baštine  i lokaliteta prakticiranja na području Županije Zapadnohercegovačke

Likovna Akademija na Brijegu

  1. Panel - Okrugli stol stazama čuvara baštine –

                "Očuvanje i promocija franjevačke materijalne i nematerijalne kulturno-povijesne baštine kroz razvoj i promociju Kulturne rute FRANCISCANA".

Nositelj aktivnosti na organizaciji panela je Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za EU integracije.

 

12:00 do 14:00

Razmatranje potencijala materijalne i nematerijalne kulturne baštine koji se nalaze na  Kulturnoj ruti Franciscana.

 

Selo Rasno

*III. Panel - Rad istraživača i znanstvenika na terenu -  „Posjeta znamenitostima u selu Rasno u Širokom Brijegu“.

Osiguran je posebni autobus za prijevoz u Rasno i povratak nazad u Široki Brijeg. Autobus kreće s Autobusnog kolodvora u Širokom Brijegu u 14:00 sati i zaustavlja se kod Likovne Akademije na Brijegu nakon čega nastavlja za Rasno.

 

14:30 do 16:30

Posjeta arheološko-povijesnim znamenitostima i predstavljanje rezultata terenskog rada i istraživanja na očuvanju vještine izgradnje suhozida.

Domaćini u Rasnu su Hrvatsko društvo čuvara baštine.

Izlaganje o vještini izgradnje suhozida kao dijelu graditeljske baštine Hercegovine održati će:

dr. sc. Krešimir Šaravanja, docent Rudarsko-geološka udruga "Zvuk kamena" Posušje, BiH;

Frano Oreč, Rudarsko-geološka udruga "Zvuk kamena" Posušje, BiH;

i Ivan Dugandžić,  Hrvatsko društvo čuvara baštine, Široki Brijeg, BiH.

 

15:30 – 16:00 – Ručak u prirodi na lokalitetu

 

Hotel Park    - Dvorana 1                            

Nova izdanja

 

17:30 - 18:30

Promocija

 

 

Drugi dan konferencije, 20. listopada 2023., petak

Hotel Park – Dvorana 1.

* Pozdravni govori drugog dana konferencije i plenarna izlaganja

 

9:00 – 10:30

Moderatori:

 

dr. sc. Silvana Marić Tokić, izv. prof.; Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, BiH

 

dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

 

dr. sc. Anto Ivić; UNESCO ANGO „Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine“, BiH

 

9:00 - 9:20

Predstavljanje organizatora.

9:20 – 9:30

Uvodna riječ moderatora.

9:30-9:45

dr. sc. Vlatka Lemić, docent; Sveučilište u Zagrebu; Hrvatska;

ICARUS, Beč, Austrija;

Digitalna transformacija kulturne baštine u europskim politikama i praksama

9:45 - 10:00

prof. dr. sc. Božo Skoko; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska;

Bosna i Hercegovina – zemlja sukobljenih ili preklapajućih identiteta

10:00 -10:15

dr. sc. Josip Šimić, docent; Sveučilište u Mostaru, BiH;

prof. dr. sc. Ivo Čolak; Sveučilište u Mostaru, BiH;

Vladimir Ruf; Sveučilište u Mostaru, BiH;

Znanstveno nakladništvo i izazovi budućnosti: otvorena znanost, digitalizacija i nematerijalna kulturna baština na primjeru Sveučilišta u Mostaru

10:15 -10:30

Ekspert za primjenu Konvencije UNESCO-a o očuvanju NKB.; BiH;

Implementacija Konvencije UNESCO-a o očuvanju nematerijalne kulturne baštine u BiH i mehanizmi provedbe

 

10:30 – 10:45 - Pauza

 

Hotel Park    - Dvorana 1                            

* IV. Panel

               „Digitalizacija, arhiviranje i promocija građe o elementima NKB

 

10:45 – 13:10

Moderatori:

 

dr. sc. Krešimir Rakić, docent; Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, BiH;

 

dr. sc, Vlatka Lemić, docent; Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska;

 

dr. sc. Petar Bilobrk, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska;

 

Nikica Kraljević, doktorand;  Sveučilište u Mostaru, Filozofski Fakultet, BiH;

 

10:45 -10:50

Uvodna riječ moderatora

10:50-11:00

prof. dr. sc. Lana Šehović; Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, BiH;

DARIAH BiH, BiH;

DARIAH BiH: ciljevi i perspektive

11:00 -11:10

dr. sc. Krešimir Rakić, docent; Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, BiH;

Mogućnosti primjene metoda umjetne inteligencije u očuvanju kulturne baštine

11:10 -11:20

Ivan Kraljević, doktorand; Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, BiH; 

Ogranak Matice hrvatske Široki Brijeg, BiH;

Časopis Vitko u ulozi čuvara nematerijalne kulturne baštine s područja Širokog Brijega

11:20 -11:30

mr. sc. Toni Marić; UNESCO ANGO“ Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine“, Široki Brijeg, BiH;

prof. dr. sc. Milenko Obad; Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, BiH;

dr. sc. Krešimir Rakić, docent; Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, SUM, BiH;

Cjelovit koncept digitalizacije i prezentacije podataka o nematerijalnoj kulturnoj baštini u lokalnim zajednicama

11:30 -11:40

Zoran Gugić; Udruga Ganganet, Široki Brijeg, BiH;

dr. sc. Mile Lasić, docent; Udruga Ganganet, Široki Brijeg, BiH;

Fizičko i digitalno označavanje kulturno povijesnih znamenitosti u Uzarićima, Široki Brijeg

11:40 -11:50

dr. sc. Katica Jurčević; Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska;

Tomislav Pušić; Sveučilište u Aalborgu, Danska;

Promoviranje kulturne baštine kroz digitalne platforme Hrvata Bosne i Hercegovine u iseljeništvu

11:50 -12:00

dr. sc. Šimun Novaković, izv. prof.; Arhiv Bosne i Hercegovine, Sarajevo, BiH;

Siniša Domazet; Arhiv Bosne i Hercegovine, Sarajevo, BiH,

Digitalna obrada netipičnih fotografskih formata u Arhivu Bosne i Hercegovine

12:00 -12:20

Pauza

12:20 -12:30

Mirjana Dimitrijević; Istorijski arhiv Leskovac Srbija, Srbija;

Digitalizacija  u službi zaštite i dostupnosti arhivske građe

12:30 -12:40

Špela Valadžija; Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija;

Predstavljanje arhivskih zapisa CIOFF-ove Međunarodne smotre folklora Folkart na primjeru izložbi

12:40 -12:50

dr. sc. Viktorija Kurda Beroš; Institut za migracije i narodnosti (IMIN), Zagreb, Hrvatska;

dr. sc. Krešimir Bušić, docent; Institut za migracije i narodnosti (IMIN), Zagreb, Hrvatska;

Repozitoriji i posredovanje znanja na primjeru digitalnih „arhiva“ s posebnim osvrtom na nematerijalnu kulturnu baštinu u iseljeničkim publikacijama IMIN-a

12:50 -13:00

dr. sc. Jelena Putica Džajić, docent; Sveučilište u Mostaru, BiH;

Marija Vukoja Mikulić, doktorand; Sveučilište u Mostaru, BiH;

Storytelling u funkciji razvoja kulturnoga turizma na primjeru Županije Zapadnohercegovačke

13:00 -13:10

mr. sc. Katarina Dodik; Samostalni istraživač, BiH;

dr. sc. Silvana Marić Tokić, docent; Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, BiH;

Kulturna informacija i uloga medija u promidžbi nematerijalne kulturne baštine

13:10 -13:20

Tatjana Rau; HRT, Hrvatska;

Nematerijalna kulturna baština u programu Glas Hrvatske - Hrvatskog radija  - Doći na izvor

 

Hotel Park    - Dvorana 2                          

* V. Panel

               „Aktivnosti baštinika, istraživača i znanstvenika na očuvanju elemenata nematerijalne kulturne baštine

 

10:45 – 13:30

Moderatori:

 

dr. sc. Marina Bazina, docent; Sveučilište u Mostaru, BiH;

 

dr. sc. Toni Marić; UNESCO ANGO „Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine“ Široki Brijeg, BiH;

 

Emir Ibrahimagić, CIOFF NS BiH

 

Vedran Vidović; UNESCO ANGO „Udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u BiH“, Mostar, BiH;

 

10:45 – 10:50

Uvodna riječ moderatora

10:50 -11:00

Emir Ibrahimagić, CIOFF Nacionalna sekcija BiH, Sarajevo, BiH;

mr. sc. Toni Marić, UNESCO ANGO „Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine“, Široki Brijeg, BiH;

Anka Raić, CIOFF Nacionalna sekcija BiH, Mostar, BiH;

UNESCO ANGO „Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine“, Široki Brijeg, BiH;

Aktivnosti NS CIOFF-a BiH u očuvanju nematerijalne kulturne baštine

11:00 -11:10

dr. sc. Marina Bazina, docent; Sveučilište u Mostaru, BiH;

Vedran Vidović; UNESCO ANGO „Udruga Hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u BiH“, Mostar, BiH;

Važnost dječje tradicijske glazbe u predškolskom odgoju i  obrazovanju – primjer dobre prakse

11:10 -11:20

mr. sc. Danijela Bokan; Nacionalna sekcija CIOFF Crne Gore, Crna Gora;

23 godine Cetinjskog festivala kao segment očuvanja kulturne baštine u Crnoj Gori

11:20 -11:30

Ana Marić, CIOFF Nacionalna sekcija BiH; BiH;

Doprinos Sekcije mladih CIOFF®-a NS BiH očuvanju nematerijalne kulturne baštine

11:30 -11:40

Neda Maretić; Hrvatski kulturni centar Marko Marulić Bitola, Makedonija;

KUD Ilinden, Bitola, Makedonija;

KUD Ilinden Bitola-68 godina čuvar folklorne tradicije

11:40 -11:50

Zvonimir Deković, Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore, Crna Gora;

Bokeljska mornarica – nematerijalna kulturna baština Hrvata

11:50 -12:00

Marica Tadin; SŠ Braća Radić , OŠ Majstora Radovana - Kaštela, Hrvatska;

Tonči Tadin; KUD ˝Ante Zaninović˝, Kaštela, Hrvatska;

Tradicijska plesna baština Dalmatinskog priobalja

12:00 –12:20 Pauza

12:20 -12:30

Željko Šormanz; Udruženje, tradicionalna igra, Kozara i Potkozarje, kozarsko kolo / Prijedor, RS, BiH;

Osvrt na očuvanje tradicionalnih igara Kozare i Potkozarja, sa posebnim osvrtom na kozarsko kolo

12:30 -12:40

Marinko Kelavić; Hrvatsko kulturno umjetničko društvo „Gromovnik“ Novi Šeher, BiH;

Očuvanje nematerijalne kulturne baštine u malim bosanskim lokalnim zajednicama

12:40 -12:50

Tomo Nagradić; Kulturno-umjetničko društvo mladih Bosiljak Derventa, RS-BiH;

Stana Nagradić; Kulturno-umjetničko društvo mladih Bosiljak Derventa, RS-BiH;

Rad sa omladinom u Kulturno-umjetničkom društvu mladih ,,Bosiljak'' Derventa

12:50 -13:00

Hazim Osmanović; Kulturno-umjetničko društvo Puračić, Lukavac, BiH;

Puračka ćaska – to nije samo jelo, to je način života

13:00 -13:10

Jure Miloš; Udruga za očuvanje kulturne baštine i istobiti Davorija Grude, BiH;

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH, BiH;

Božićno silo - prikazivanje, prenošenje i očuvanje netvarne baštine

13:10 -13:20

Ivan Barać; Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Hercegovac, Široki Brijeg, BiH;

HKUD Hercegovac – rad i sekcije, izrada nošnji

13:20 -13:30

Marina Marić, doktorand; Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine Kapina, Široki Brijeg, BiH;

mr. sc. Toni Marić; UNESCO ANGO „Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine“, Široki Brijeg, BiH;

Povezanost prostora s elementima nematerijalne kulturne baštine na lokalitetu Brda Kapina u Dobriču

 

 

Hotel Park    - Dvorana 1                            

* VI. Panel

               „Povezanost materijalne i nematerijalne kulturne baštine“

 

13:25 – 14:10

Moderatori:

 

dr. sc. Matijas Baković, docent, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska,

 

dr. sc. Marinko Vuković, izv. prof.; Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska,

 

Maja Soldo, doktorand; Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, BiH

 

Ivan Kraljević, doktorand; Sveučilište u Mostaru, Filozofski Fakultet, BiH

 

13:20 -13:24

Uvodna riječ moderatora

13:24 -13:32

dr. sc. Dominika Andrijanić; Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, BiH;

Domagoj Andrijanić, doktorand; Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine, Mostar, BiH;

Patrini kao kulturna baština u zaseoku Vlašići, Grude

13:32 -13:40

Danijela Deković, OŠ Filip i Jakov, Biograd na Moru, Hrvatska;

dr. sc. Grozdana Franov-Živković, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Zavod za povijesne znanosti u Zadru, Hrvatska;

Aktivnosti u očuvanju glagoljske baštine na području Zadarske županije

13:40 -13:48

Jela Duvnjak; Franjevački muzej i galerija Gorica - Livno, BiH;

Aktivnosti etnološkog odjela Franjevačkog muzeja i galerije Gorica – Livno  u očuvanju nematerijalne kulturne baštine

13:48 -13:56

Branko Ćužić, Udruga MOKRISKIK- udruga za zaštitu, očuvanje i promociju kulturno-povijesne baštine., Široki Brijeg, BiH;

Arheološka toponimija kao vrijedan resurs istraživanja materijalne i nematerijalne baštine na prostoru Županije Zapadnohercegovačke

13:56 -14:04

Ivan Prce; Vanjski suradnik Grada Čapljine, BiH;

Bilizi kao nijemi svjedoci jezika, pisma i kršćanske tradicije

14:04 -14:12

dr. sc. Anto Ivić; UNESCO ANGO „Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine“, BiH;

Hrvatsko kulturno društvo Napredak, BiH;

Hrvatska ćirilična baština

 

 

14:10 – 15:00 - Ručak

 

 

Hotel Park    - Dvorana 1                            

* VII. Panel

               „Uloga NVO (NGO) u primjeni Konvencije UNESCO-a o očuvanju nematerijalne kulturne baštine i suradnja na međunarodnoj razini

 

15:00 – 17:20

Moderatori:

 

Anka Raič; UNESCO ANGO „Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine“, Široki Brijeg, BiH

 

Prof.dr.sc. Enrih Merdić; CIOFF Nacionalna sekcija Hrvatske, Hrvatska

 

dr. sc. Tamara Nikolić Đerić, UNESCO ANGO ‘House of batana’, Rovinj, Hrvatska

 

15:00 -15:10

Uvodna riječ moderatora

15:10 –15:30

prof. dr. sc. Laurier Turgeon;

Sveučilište Laval, Quebec, Kanada.

Predsjedavajući ICH NGO Foruma (2021.-22.);

ICH NGO Forum: evolucija i izazov

15:20 -15:35

dr. sc. Tamara Nikolić Đerić,

UNESCO ANGO ‘House of batana’, Rovinj, Hrvatska;

ICH NGO UNESCO Forum;

UNESCO ICH Forum nevladinih organizacija: jačanje uloge nevladinih organizacija usmjerenih na očuvanje nematerijalne kulturne baštine u istočnoj Europi

15:35 -15:50

prof. dr. sc. Amareswar Galla;

UNESCO-ova katedra za uključive muzeje i održivi razvoj baštine, AnantU, Ahmedabad, Indija;

Fakultet emeritus, Australsko nacionalno sveučilište, Canberra,

Ma Vuuru Ma Kodallu: Rod i kontekstualnost u zaštiti

15:50 -16:05

Shinwha Hong;

Centar za studije nematerijalne kulture,Korea;

Područje sektora nematerijalne kulturne baštine u Koreji, perspektive ICH facilitatora

16:05 -16:20

Eunsung Kim, Odjel za kulturnu baštinu grada Jeonju, Gradska vijećnica Jeonju, Korea,

Aktivnosti grada Jeonjua na zaštiti nematerijalne kulturne baštine

(Međunarodne nagrade Jeonju za promicanje nematerijalne kulturne baštine, JIAPICH)

16:20–16:35

Pauza

16:35 -16:50

prof. dr. sc. Anna Maria Boileau;

CIOFF®, članica Vijeća kao predsjednica i predstavnica Južnoeuropskog sektora; Italija;

Uloga CIOFF®-a u primjeni UNESCO Konvencije 2003

16:50 -17:05

prof. dr. sc. Enrih Merdić,

Sveučilište u Osijeku; Nacionalna sekcija CIOFF Hrvatska;

Najava događanja: 52. Svjetski kongres CIOFF i Konferencija obilježavanja 20. obljetnice Konvencije o nematerijalnoj kulturnoj baštini u Osijeku, Hrvatska, studeni 2023.

17:05 -17:20

Anka Raič,

UNESCO ANGO „Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine“, Široki Brijeg, BiH;

Digitalizacija ICH-a kao doprinos njezinoj vidljivosti i dostupnosti

 

 

 

 

Hotel Park    - Dvorana 1                            

Zatvaranje Konferencije.

 

17:20 - 18:00

Izrada završnih zaključaka i zatvaranje Konferencije.