Popis skraćenica:

Naziv Opis
DAOPNKB Digitalizacija, arhiviranje, očuvanje i promocija nematerijalne kulturne baštine
DASPICH
engleski prijevod skraćenice DAOPNKB
DTKB Digitalizacija tradicijske kulturne baštine
FF Filozofski fakultet
FGAG Fakultet građevine, arhitekture i geodezije
FMKiS Federalno ministarstvo kulture i sporta
FPMOZ Fakultet prirodno matematičkih i odgojnih znanosti
FPZ Fakultet političkih znanosti
FSRE Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
HKD Hrvatsko kulturno društvo
HKUD Hrvatsko KUD
KUD Kulturno-umjetničko društvo
ICH engleski prijevod skraćenice NKB
IEF Institut za etnologiju i folkloristiku
IMIN Institut za migracije i narodnosti
KUDM KUD mladih
MA Muzička akademija
MH Matica hrvatska
MZSK Međunarodna znanstveno-stručna konferencija
NMK Nematerijalna kulturna baština
MOZKiŠ Ministarstvo obrazovanja, znanosti kulture i športa
UNSA Univerzitet u Sarajevu
UHAKUD Udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava
SUM Sveučilište u Mostaru
SUZG Sveučilište u Zagrebu
ŽZH Županija Zapadnohercegovačka